Oslava storočnice na divadelných plagátoch

100 SND Zrkadlo

Plagát k storočnici SND / Už 100 rokov nastavujeme zrkadlo spoločnosti. Foto archív BS

SND vstúpilo do storočnice po prvýkrát predstavením všetkých premiérových vizuálov v úvode sezóny
 

Motívom predstavenia vizuálov v úvode sezóny bola snaha o upriamenie pozornosti na dramaturgický plán a oslavu našej prvej scény. Chceli sme podporiť čitateľnosť vizuality Slovenského národného divadla ako celku, zároveň však podčiarknuť charakteristiku každého zo súborov a v neposlednom rade ukázať jedinečnosť „storočnicových“ premiérových titulov.

Rolu erbovej kultúrnej inštitúcie vnímame v niekoľkých rovinách a uvedomujeme si jej význam nielen na poli divadelnej kultúry, ale aj vo vzťahu ku komunikácii s verejnosťou. Pri tvorbe jubilejných divadelných plagátov sme preto na spoluprácu oslovili vybraných výtvarníkov Luciu Tallovú, Miloša Koptáka a Jakuba Gulyása. Vizuálna kontinuita divadelných plagátov priamo nadväzuje na dramaturgický plán sezóny. Každý plagát je tak osobitým dielom, celá sezóna by však – rovnako vizuálne ako dramaturgicky – mala dávať zmysel aj ako celok. Stú sezónu na plagátoch kótuje logo pozostávajúce z troch zlatých krúžkov – symbolu našich súborov, ktoré napriek jedinečnosti fungujú vo vzájomnom rešpekte pod jednou značkou SND.

Na vizuáloch činohry sme zvolili model práce s autorskými kolážami, resp. asamblážami, ktoré pre jednotlivé inscenácie pripravili Lucia Tallová a Miloš Kopták. Práca s vrstvením a prepájaním jednotlivých zdanlivo nesúvisiacich častí, obrazov alebo objektov do konečnej podoby nosnej metafory celkom presne vystihuje postup budovania inscenácie, na ktorej konci je svojbytné dielo nesúce jednoznačné posolstvo, ale ukrývajúce množstvo nuáns a skrytých interpretácií. Práve takýmto spôsobom pracujú aj oslovení výtvarníci.

Operné vizuály sme postavili na inom princípe – princípe sugestívnych výrazných portrétov žien, hlavných hrdiniek jednotlivých diel. Oslovili sme výnimočného slovenského fotografa Jakuba Gulyása, ktorý veľmi citlivou výtvarnou formou dokáže zachytiť charakter portrétu. Vychádzali sme z profilu postáv, ale súčasne sme sa silnou súčasnou štylizáciou snažili upútať pozornosť diváka, posunúť (väčšinové) vnímanie opery ako obsoletného žánru na žáner, ktorý svojou veľkoleposťou, ak je správne uchopený, dokáže vyvolať veľké emócie. Haute couture nám už roky ukazuje, že štylizovanosť a veľkoleposť má aj v uniformnom svete svoje jasné miesto a posúva hranice nášho rozmýšľania celkom novým smerom. Touto cestou sme mali ambíciu osloviť aj diváka, ktorému bol doteraz tento žáner vzdialený.

Pri promovaní baletných premiér sme rovnako spolupracovali s fotografom Jakubom Gulyásom a floristom Robertom Bartolenom a vo vizuáloch sme vytvorili scénické obrazy snovej krajiny. Súčasnou interpretáciou klasických diel sme sa chceli vyhnúť gýču, zároveň však vyzdvihnúť melanchóliu a krásu jednotlivých obrazov, vytvoriť surreálne snové priestory, ktoré majú schopnosť osloviť divákov rôznych vekových kategórií.

Výročie si pripomíname aj kampaňou, v ktorej zobrazujeme osobnosti, ktoré formovali našu prvú scénu počas celej jej histórie. Od abonentiek cez kampaň ku Dňu otvorených dverí až po jednotlivé vydania nášho mesačníka Portál v línii pastelových postupne odkrývame históriu SND na emblematických fotografiách.

Celosezónne oslavy vyvrcholia 1. marca 2020 slávnostným galavečerom. K tejto udalosti sme vytvorili slávnostné logo, ktoré na pôdoryse lipového listu prepája iniciály divadla s číselným údajom ornamentálnou štylizáciou lipového kvetu. Tento motív sa nesie celou vizualitou osláv od špecifických plagátov až po malé memorabílie, ktoré našim hosťom budú toto výročie pripomínať aj do ďalších rokov. Namiesto klasických plagátov sme do mesta pri príležitosti osláv inštalovali zrkadlá. Pri oslavách divadla a divadelnosti totiž stále nezabúdame, že jedno z poslaní divadla je práve reflexia spoločnosti. 

 

 

Barbora Šajgalíková

18. 02. 2020

 

Text vyšiel 01. 03. 2020 v Mesačníku Portál